بؤلوم : 2
جمعه 28 تیر 1392     یازار : آراز قئیدارلی
+0 به یه ن

به نظر اغلب ما تركهای آذربایجان زبان توركی زبان سختی است و یادگیری آن غیر ممكن مینماید و حتی در این میان زبان انگلیسی هم به نظر اكثر مردم علیرغم تدریس و آموزش آن در مدارس زبان سختی است و یادگیری آن طاقت فرسا میباشد ولی درا ین میان زبانی كه اكثر ما آن را آسان معرفی میكنیم زبان فارسی می باشد.

به راستی زبان آسان و زبان سخت كدام است؟؟؟

به گفته كارشناسان و زبانشناسان مراحل یاد گیری زبان عبارت است از 1- شنیدن 2- حرف زدن 3- خواندن 4- نوشتن

برای تكامل یادگیری یك زبان باید تمامی مراحل طی شده باشد , با بررسی سه زبان تركی و انگلیسی و فارسی در مراحل یادگیری زبان متوجه میشویم كه زبان تركی فقط دو مرحله اولیه یادگیری را در داخل خانواده ها و جامعه طی كرده و  مراحل آخری  و تكاملی این زبان صورت نپذیرفته است و یادگیری ناقص می باشد.

اما درباره زبان انگلیسی درست برعكس زبان تركی از مرحله سوم به بعد شروع به خواندن و نوشتن شده است و از مراحل اولیه زبان آموزی باز مانده است  و طبیعتا نمیتواند به طور كامل آموخته شده باشد چون ما هیچ موقع آن را نشنیده (تا قبل از آموزش آن در مدارس) و صحبت نكرده ایم نه در خانواده و نه در جامعه و نه در تلویزیون و ...

 در این میان زبانی كه به درستی یاد گرفته شده است زبانی است كه تمامی مراحل یادگیری را طی كرده است و به طور كامل آموزش داده شده است مثل زبان فارسی ( مثلا از هنگام متولد شدن انسان به وسیله خانواده و جامعه و تلویزیون و ... شنیده و بعد هم صحبت شده است و مرحله سوم و چهارم هم به طور كامل آموزش داده شده است از همان مراحل ابتدائی آموزش .

با توجه به این مطالب راحت معرفی كردن زبان فارسی به خاطر آموزش صحیح و كامل آن می باشد

به نظر زبان شناسان زبانی آسان و فراگیری آن سریع تر است كه با قائده تر و قانونمند تر باشد

و زبان توركی نیز یكی از قانونمندترین و با قائده ترین زبانهای  دنیا میباشد